Referenser

Det​ ​kanske​ ​viktigaste​ ​för​ ​dig​ ​som​ ​aldrig​ ​samarbetat​ ​med​ ​oss​ ​förut​ ​är​ ​att​ ​lyssna​ ​på​ ​någon​ ​som​ ​har gjort​ ​det.​ ​På​ ​den​ ​här​ ​sidan​ ​kan​ ​du​ ​läsa​ ​vad​ ​några​ ​av​ ​våra​ ​nöjda​ ​kunder​ ​och​ ​partners​ ​tycker​ ​om samarbetet. Ett​ ​genomgående​ ​drag​ ​i​ ​deras​ ​intryck​ ​av​ ​Svemek​ ​är​ ​uppfinningsrikedomen,​ ​klurigheten​ ​och​ ​den envisa​ ​strävan​ ​att​ ​långsiktigt​ ​se​ ​till​ ​att​ ​lösa​ ​kundens​ ​problem​ ​och​ ​utmaningar,​ ​såväl​ ​tekniskt,​ ​som produktionstekniskt.

REFERENSER

Teknikcollege​ ​Söderslätt

Långt​ ​innan​ ​starten​ ​på​ ​Teknikcollege​ ​Söderslätt,​ ​år​ ​2008,​ ​började​ ​vi​ ​diskutera​ ​med​ ​ledningen​ ​på Svemek​ ​om​ ​vilka​ ​principer​ ​som​ ​bör​ ​gälla​ ​för​ ​en​ ​god​ ​och​ ​modern​ ​gymnasial​ ​utbildning​ ​där​ ​teori​ ​och praktik​ ​möts​ ​på​ ​ett​ ​bra​ ​sätt.​ ​Sedan​ ​starten​ ​har​ ​vi​ ​ett​ ​väletablerat​ ​samarbete​ ​i​ ​utbildning​ ​av​ ​både ungdomar​ ​och​ ​vuxna​ ​som​ ​söker​ ​sig​ ​till​ ​en​ ​kvalificerad​ ​teknisk​ ​utbildning.​ ​Vår​ ​uppfattning​ ​är​ ​att​ ​man på​ ​Svemek​ ​bedriver​ ​samarbetet​ ​på​ ​ett​ ​synnerligen​ ​gediget​ ​och​ ​professionellt​ ​sätt​ ​och​ ​vi​ ​ser​ ​fram emot​ ​ett​ ​gott​ ​samarbete​ ​även​ ​i​ ​fortsättningen.

Inger​ ​Ekholm​ ​Svensson
Rektor​ ​på Nils​ ​Fredriksson​ ​Utbildning​ ​och​ ​Teknikcollege​ ​Söderslätt

Scalae

Scalae​ ​erbjuder​ ​ett​ ​komplett​ ​tjänsteutbud​ ​för​ ​produktutveckling.​ ​För​ ​oss​ ​är​ ​det​ ​viktigt​ ​att förstå​ ​att​ ​vi​ ​inte​ ​är​ ​starkare​ ​än​ ​den​ ​svagaste​ ​länken​ ​i​ ​kedjan.​ ​En​ ​produkt​ ​har​ ​inget​ ​värde​ ​på marknaden​ ​om​ ​dess​ ​uppbyggnad​ ​och​ ​konstruktion​ ​inte​ ​är​ ​producerbar​ ​till​ ​ett​ ​konkurrenskraftigt​ ​pris. Efter​ ​mer​ ​än​ ​10​ ​års​ ​samarbete​ ​kan​ ​vi​ ​intyga​ ​att​ ​teknikerna​ ​på​ ​Svemek​ ​i​ ​flertalet​ ​fall​ ​varit​ ​en​ ​excellent kunskapskälla​ ​och​ ​leverantör​ ​av​ ​såväl​ ​tips,​ ​noll-​ ​och​ ​produktions-serier​ ​för​ ​oss​ ​som​ ​kund​ ​men​ ​även för​ ​Scalaes​ ​slutkunder.​ ​Vi​ ​ser​ ​fram​ ​emot​ ​ett​ ​fortsatt​ ​gott​ ​samarbete.​ ​Med​ ​det​ ​gemensamma​ ​målet​ ​att leverera​ ​kvalitetsprodukter​ ​till​ ​näringslivet​ ​i​ ​såväl​ ​Sverige​ ​som​ ​Europa.​ ​Svedala​ ​Mekaniska​ ​är därmed​ ​en​ ​viktig​ ​och​ ​stark​ ​länk​ ​i​ ​Scalaes​ ​värdekedja.

Med​ ​Vänlig​ ​Hälsning
Peter​ ​Arndt

Iso​ ​Tool​ ​AB

1978​ ​började​ ​jag​ ​att​ ​sälja​ ​hårdmetallverktyg​ ​till​ ​Hans​ ​i​ ​en​ ​källarlokal​ ​i​ ​Limhamn​ ​varefter​ ​han​ ​flyttade verksamheten​ ​till​ ​Svedala.​ ​Ganska​ ​snabbt​ ​växte​ ​verksamheten​ ​ur​ ​lokalerna​ ​och​ ​flyttbilen​ ​gick​ ​åter igen​ ​till​ ​ny​ ​lokal.​ ​I​ ​samma​ ​takt​ ​växte​ ​mitt​ ​eget​ ​företag​ ​och​ ​vi​ ​skördade​ ​många​ ​framgångar tillsammans.​ ​Samarbetet​ ​och​ ​relationen​ ​är​ ​långvarig.​ ​Att​ ​vi​ ​fortfarande​ ​hörs​ ​av​ ​ibland​ ​trots​ ​att​ ​jag gått​ ​i​ ​pension​ ​sedan​ ​4​ ​år​ ​tillbaka​ ​är​ ​ett​ ​bevis​ ​på​ ​detta.​ ​Relationen​ ​är​ ​fortfarande​ ​där,​ ​men​ ​sedan​ ​flera år​ ​tillbaka​ ​med​ ​min​ ​son​ ​som​ ​driver​ ​företaget.​ ​Hans​ ​är​ ​en​ ​enkel​ ​och​ ​trevlig​ ​person​ ​som​ ​är​ ​lätt​ ​att kommunicera​ ​med​ ​både​ ​som​ ​privatperson​ ​och​ ​i​ ​jobbet.​ ​Jag​ ​är​ ​nu​ ​som​ ​sagt​ ​pensionerad​ ​från branschen​ ​och​ ​det​ ​var​ ​dags​ ​för​ ​nya​ ​yngre​ ​krafter​ ​att​ ​ta​ ​vid.​ ​Att​ ​Svedala​ ​Mekaniska​ ​och​ ​Iso​ ​Tool​ ​har framtiden​ ​för​ ​sig​ ​är​ ​inget​ ​jag​ ​tvivlar​ ​på,​ ​då​ ​båda​ ​företagen​ ​är​ ​gamla,​ ​stabila​ ​och​ ​framgångsrika.

Frank​ ​Pettersson
Grundare​ ​av​ ​Iso​ ​Tool​ ​AB

”Ingenting​ ​är​ ​omöjligt!”​ ​​Weidmüller​ ​AB

Weidmüller​ ​har​ ​haft​ ​Svemek​ ​som​ ​samarbetspartner​ ​sedan​ ​många​ ​år.​ ​Det​ ​startade​ ​redan​ ​på​ ​den tiden​ ​då​ ​Hans​ ​Eriksson​ ​var​ ​verksam​ ​i​ ​en​ ​lokal​ ​i​ ​Limhamn. Det​ ​var​ ​för​ ​ungefär​ ​30​ ​år​ ​sedan.​ ​Men​ ​trots att​ ​verksamheten​ ​växt​ ​till​ ​vad​ ​den​ ​är​ ​idag,​ ​så​ ​känns​ ​det​ ​fortfarande​ ​som​ ​att​ ​man​ ​får​ ​samma personliga​ ​service​ ​som​ ​alltid.​ ​Med​ ​de​ ​maskinella​ ​resurser​ ​och​ ​det​ ​kunnande​ ​som​ ​finns​ ​i​ ​Svemek,​ ​så finns​ ​det​ ​i​ ​stort​ ​sett​ ​inget​ ​som​ ​är​ ​omöjligt.​ ​Det​ ​faktum​ ​att​ ​vi​ ​fortfarande​ ​har​ ​Svemek​ ​som samarbetspartner​ ​talar​ ​ju​ ​sitt​ ​tydliga​ ​språk.​ ​Man​ ​arbetar​ ​ju​ ​inte​ ​med​ ​samma​ ​företag​ ​i​ ​30​ ​år​ ​om​ ​man inte​ ​är​ ​nöjd.

Med​ ​vänlig​ ​hälsning​ ​/​ ​Kind​ ​Regards
Weidmüller​ ​AB
Stefan​ ​Olsson 

Leif​ ​Cronvall​ ​-​ ​Flertalet​ ​bolag

Vad​ ​som​ ​exakt​ ​skapar​ ​förutsättningen​ ​för​ ​en​ ​lång​ ​och​ ​framgångsrik​ ​affärsrelation​ ​är​ ​svårt​ ​att entydigt​ ​definiera,​ ​men​ ​när​ ​man​ ​blickar​ ​tillbaka​ ​på​ ​över​ ​35-års​ ​väl​ ​fungerande​ ​kund-​ ​leverantörs förhållande​ ​med​ ​Svemek,​ ​så​ ​kan​ ​man​ ​identifiera​ ​vissa​ ​grundläggande​ ​egenskaper.

  • Att​ ​erbjuda​ ​ett​ ​gott​ ​yrkesmannaskap​ ​och​ ​därmed​ ​skapa​ ​en​ ​trygghetskänsla​ ​i​ ​den tekniska​ ​dialogen.
  • ​Att​ ​kunna​ ​ge​ ​optimeringsråd​ ​vid​ ​konceptutveckling​ ​av​ ​mekaniska​ ​funktioner.
  • ​Att​ ​vara​ ​en​ ​inspirationskälla​ ​för​ ​att​ ​uppnå​ ​optimalt​ ​detaljutförande​ ​som​ ​ger​ ​låga ​tillverkningskostnader.
  • ​Att​ ​hålla​ ​givna​ ​löften​ ​för​ ​kvalitet,​ ​pris​ ​och​ ​leveranstid​ ​även​ ​om​ ​förutsättningarna​ ​delvis ​förändras​ ​under​ ​löptiden​ ​mellan​ ​order​ ​och​ ​leverans.
För​ ​mig​ ​personligen​ ​och​ ​för​ ​de​ ​företag​ ​som​ ​jag​ ​startat​ ​och​ ​drivit​ ​sedan​ ​1974,​ ​representerar Svemek​ ​en​ ​sådan​ ​pålitlig​ ​och​ ​flexibel​ ​leverantör.
Leif​ ​Cronvall
genom​ ​bolagen​ ​LC-Elektronik,​ ​Cervitrol​ ​AB,​ ​NipControl​ ​AB,​ ​Microfluid​ ​AB,​ ​Reosense​ ​AB​ ​och Generic​ ​Technology​ ​AB
Rowaco​ ​AB
Rowaco​ ​AB​ ​erbjuder​ ​produkter​ ​inom​ ​vakuum,​ ​gasanalys​ ​och​ ​mikroskopi.​ ​Marknaden​ ​efterfrågar​ ​i​ ​allt högre​ ​grad​ ​kundanpassade​ ​och​ ​nyckelfärdiga​ ​lösningar.​ ​För​ ​att​ ​möta​ ​förväntningarna​ ​krävs​ ​ständig utveckling​ ​av​ ​produkterna​ ​och​ ​ett​ ​väl​ ​fungerande​ ​nätverk​ ​av​ ​underleverantörer.​ ​Med​ ​mer​ ​än​ ​15​ ​års samarbete​ ​kan​ ​vi​ ​konstatera​ ​att​ ​SveMek:
  • Är​ ​en​ ​aktiv​ ​och​ ​kunnig​ ​samtalspartner​ ​i​ ​utvecklingsarbetet​ ​och​ ​kommer​ ​ofta​ ​med​ ​förslag ​på lösningar.
  • ​Står​ ​för​ ​mycket​ ​gott​ ​yrkeskunnande​ ​och​ ​hög​ ​kvalitet​ ​på​ ​levererade​ ​arbeten.
  • ​Är​ ​en​ ​pålitlig​ ​samarbetspartner​ ​som​ ​håller​ ​vad​ ​den​ ​lovar.
Vi​ ​ser​ ​fram​ ​emot​ ​ett​ ​fortsatt​ ​gott​ ​samarbete.
Rune​ ​Berge

Permalänk till denna artikel: https://svemek.com/referenser/