Kvalitet

Hög​ ​kvalitet​ ​är​ ​resultatet​ ​av​ ​enträget​ ​arbete​ ​med​ ​systematiska​ ​metoder för ständig förbättring. Tillsammans​ ​med​ ​våra​ ​kunder​ ​och​ ​leverantörer​ ​försöker vi ständigt​ ​att utveckla​ ​och förfina​ ​vår​ ​kvalitet.​ ​Det​ ​finns​ ​ett​ ​stort​ ​antal​ ​teoretiska​ ​modeller​ ​för​ ​hur​ ​det​ ​här​ ​ska​ ​gå​ ​till.​ ​Vår enkla modell är:

Permalänk till denna artikel: https://svemek.com/kvalitet/